Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Năm 11, 2018 | 3:35 - Lượt xem: 1867

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3857/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11974:2017 Thông tin và tư liệu. Lược đồ cho thông tin vốn tư liệu
 2. TCVN 11975:2017 Thông tin và tư liệu. Mã văn bản tiêu chuẩn quốc tế (ISTC
 3. TCVN 11973:2017 Thông tin và tư liệu. Qúa trình chuyển đổi và di trú các hồ sơ số
 4.  TCVN 11972:2017 Thông tin và tư liệu. Chuẩn bị và đánh dấu bản thảo điện tử

Quyết định 3860/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12103:2017 Thông tin và tư liệu. Phương pháp và thủ tục đánh giá tác động của thư viện

Quyết định 3865/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11959:2017     Vật liệu dệt. Xác định độ chống thấm nước. Phép thử tác động thấm
 2. TCVN 11958:2017     Vật liệu dệt. Qui trình giặt thông thường dùng cho vải dệt trước khi thử tính cháy
 3. TCVN 11964:2017     Vật liệu dệt. Xơ bông. Phương pháp đo hàm lượng đường bằng quang phổ
 4. TCVN 11955:2017     Vật liệu dệt. Xác định sự thay đổi kích thước của vải khi ngâm trong nước lạnh
 5. TCVN 11957-1:2017  Vật liệu dệt. Ảnh hưởng của nhiệt khô lên vải dưới áp suất thấp. Phần 1: Qui trình xử lý nhiệt khô của vải
 6. TCVN 11963:2017     Vật liệu dệt. Xơ bông. Đánh giá độ chín bằng phương pháp dòng khí
 7. TCVN 11960:2017     Vật liệu dệt. Xác định độ cản hấp thu nước. Phép thử hấp thu nước thùng quay
 8. TCVN 11961:2017     Vật liệu dệt. Ký hiệu hướng xoắn của sợi và các sản phẩm liên quan
 9. TCVN 11957-2:2017  Vật liệu dệt. Ảnh hưởng của nhiệt khô lên vải dưới áp suất thấp. Phần 2: Xác định sự thay đổi kích thước của vải khi tiếp xúc với nhiệt khô
 10. TCVN 11954:2017     Vật liệu dệt. Xác định sự thay đổi kích thước của vải bởi hơi nước tự do
 11. TCVN 11962:2017     Vật liệu dệt. Xơ dệt. Phương pháp lẫy mẫu để thử
 12. TCVN 11956:2017     Vật liệu dệt. Xác định tính kháng nước của vải bằng phép thử phun mưa bundesmann

Quyết định 3929/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12102: 2017 Thông tin và tư liệu – Giao dịch mượn liên thư viện

Quyết định 3930/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12186:2017 Thiết bị thể dục dụng cụ – Xà lệch – Yêu cầu và phương pháp thử

Quyết định 3931/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12187-1:2017 Thiết bị bể bơi. Phần 1: Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử

Quyết định 3932/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12185: 2017 Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích kiến trúc nghệ thuật – Thi công và nghiệm thu kết cấu gỗ

Xem chi tiết các Quyết định