Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 8, 2018 | 1:50 - Lượt xem: 1605

Ngày 13/4/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 933/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

  1. TCVN 11367-5:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Thuật toán mật mã – Phần 5: Mật mã dự trên định danh
  2. TCVN 12211: 2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu cầu kiểm thử cho mô đun mật mã
  3. TCVN 12212:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Phương pháp kiểm thử giảm thiểu các lớp tấn công không xâm lấn chống lại các mô đun mật mã
  4. TCVN 12213:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chế độ hoạt động của mã khối n-bit
  5. TCVN 12214-1:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số kèm phụ lục – Phần 1: Tổng quan
  6. TCVN 12214-2:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số kèm phụ lục – Phần 2: Các cơ chế dựa trên phân tích số nguyên
  7. TCVN 12214-3:2018 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Chữ ký số kèm phụ lục – Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc

Xem chi tiết Quyết định 933/QĐ-BKHCN