Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 26, 2018 | 7:26 - Lượt xem: 2304

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3964/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11985-1:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 1: Máy cầm tay lắp ráp các chi tiết cơ khí kẹp chặt không có ren
 2. TCVN 11985-2:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 2: Máy cầm tay cắt đứt và gấp mép
 3. TCVN 11985-3:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 3: Máy khoan và máy cắt ren cầm tay
 4. TCVN 11985-4:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 4: Máy va đập cầm tay không quay
 5. TCVN 11985-5:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 5: Máy khoan đập xoay cầm tay
 6. TCVN 11985-6:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 6: Máy cầm tay lắp ráp các chi tiết kẹp có ren
 7. TCVN 11985-7:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 7: Máy mài cầm tay
 8. TCVN 11985-8:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 8: Máy mài bằng giấy nhám và máy đánh bóng cầm tay
 9. TCVN 11985-9:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 9: Máy mài khuôn cầm tay
 10. TCVN 11985-10:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 10: Máy ép cầm tay
 11. TCVN 11985-11:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 11: Máy đột theo khuôn và máy cắt kiểu kéo cầm tay
 12. TCVN 11985-12:2017 Máy cầm tay không dùng năng lượng điện – Yêu cầu an toàn – Phần 12: Máy cưa đĩa, máy cưa lắc, máy cưa tịnh tiến qua lại cầm tay

Quyết định 3981/QĐ-BKHCN

 1. TCVN ISO/IEC 17025:2017 Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn
 2. TCVN ISO 17034:2017 Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn
 3. TCVN ISO/IEC 17011:2017 Đánh giá sự phù hợp. Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp

Quyết định 3982/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12168:2017 Máy công cụ – Trình bày hướng dẫn bôi trơn
 2. TCVN 12169:2017 Máy công cụ – Hệ thống bôi trơn
 3. TCVN 12170:2017 Máy công cụ – Lắp bánh mài bằng bích có mayơ
 4. TCVN 12171:2017 Máy công cụ – An toàn – Máy mài tĩnh tại
 5. TCVN 12172:2017 An toàn máy gia công gỗ – Máy ép gắn kết mép dẫn tiến bằng xích
 6. TCVN 12173-1:2017 Máy công cụ – Trục then hoa bi – Phần 1: Đặc tính và yêu cầu chung
 7. TCVN 12173-2:2017 Máy công cụ – Trục then hoa bi – Phần 2: Tải trọng động danh định, tải trọng tĩnh danh định và tuổi thọ danh định
 8. TCVN 12174:2017 Máy công cụ – Đánh giá khả năng ngắn hạn của các quá trình gia công trên máy cắt kim loại
 9. TCVN 12175:2017 Thiết bị sản xuất cho các hệ thống vi mô – Giao diện giữa bộ tác động cuối và hệ thống xử lý

Quyết định 3985/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11978:2017 Máy lọc nước đùng trong gia đinh
 2. TCVN 11979:2017 Phương pháp thử cho máy lọc nước dùng trong gia đình

Quyết định 3986/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11849-1:2017Acquy chì-axit dùng cho truyền động kéo. Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử
 2. TCVN 11849-2:2017Acquy chì-axit dùng cho truyền động kéo. Phần 2: Kích thước của ngăn, đầu nối và ghi nhãn cực tính trên các ngăn
 3. TCVN 11850-11:2017Acquy chì-axit đặt tĩnh tài. Phần 11: Loại có thoát khí. Yêu cầu chung và phương pháp thử
 4. TCVN 11850-21:2017Acquy chì-axit đặt tĩnh tại. Phần 21: Loại có van điều chỉnh. Phương pháp thử
 5. TCVN 11850-22:2017Acquy chì-axit dùng cho truyền động kéo. Phần 22: Loại có van điều chỉnh. Các yêu cầu
 6. TCVN 11851-1:2017Acquy chì-axit mục đích thông dụng (loại có van điều chỉnh). Phần 1; Yêu cầu chung, đặc tính chức năng và phương pháp thử
 7. TCVN 11851-2:2017Acquy chì-axit mục đích thông dụng (loại có van điều chỉnh). Phần 2; Kích thước, đầu nối và ghi nhãn

Quyết định 3987/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12142-1:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 1: Thép không hợp kim dùng cho tôi và ram
 2. TCVN 12142-2:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 2: Thép hợp kim dùng cho tôi và ram
 3. TCVN 12142-3:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 3: Thép tôi bề mặt
 4. TCVN 12142-4:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 4: Thép dễ cắt
 5. TCVN 12142-5:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 5: Thép thấm nitơ
 6. TCVN 12142-14:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 14: Thép cán nóng dùng cho lò xo tôi và ram
 7. TCVN 12142-15:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 15:Thép làm van dùng cho động cơ đốt trong
 8. TCVN 12142-17:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 17: Thép ổ bi và ổ đũa
 9. TCVN 12142-18:2017 Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt – Phần 18: Sản phẩm thép sáng bóng

 Xem chi tiết các Quyết định