Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng TưTháng Tư 23, 2018 | 3:12 - Lượt xem: 2774

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3830/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11996-1:2017 Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 1: Giới thiệu và tổng quan
 2. TCVN 11996-3:2017 Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 3: Yêu cầu chung
 3. TCVN 11996-4:2017 Mạng và hệ thống truyền thông trong tự động hóa hệ thống điện – Phần 4: Quản lý hệ thống và dự án

Quyết định 3947/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11986-1: 2017 Chuôi dao hình trụ dùng cho dao phay – Phần 1: Đặc tính kích thước của chuôi dao hình trụ trơn
 2. TCVN 11986-2: 2017 Chuôi dao hình trụ dùng cho dao phay – Phần 2: Đặc tính kích thước của chuôi dao hình trụ có mặt vát
 3. TCVN 11986-3: 2017 Chuôi dao hình trụ dùng cho dao phay – Phần 3: Đặc tính kích thước của chuôi dao có ren
 4. TCVN 11987:2017 Ống nối thu dẫn động bằng vấu có độ côn ngoài và trong 7/24 – Kích thước
 5. TCVN 11988-1:2017 Trục gá dao phay dẫn động bằng vấu – Phần 1: Kích thước côn Morse
 6. TCVN 11988-2:2017 Trục gá dao phay dẫn động bằng vấu – Phần 2: Kích thước côn 7/24
 7. TCVN 11988-3:2017 Trục gá dao phay dẫn động bằng vấu – Phần 3: Kích thước mặt phân cách của côn rỗng có mặt bích tiếp xúc
 8. TCVN 11989:2017 Máy công cụ – Dẫn động cưỡng bức côn Morse
 9. TCVN 11990-1: 2017 Ống kẹp dao ( Ống kẹp dao phay chuôi trụ) với vít kẹp chặt dùng cho các dao chuôi trụ có mặt vát – Phần 1: Kích thước của hệ dẫn động chuôi dao
 10. TCVN 11990-2: 2017 Ống kẹp dao ( Ống kẹp dao phay chuôi trụ) với vít kẹp chặt dùng cho các dao chuôi trụ có mặt vát – Phần 2: Kích thước ghép nối ống kẹp và ký hiệu
 11. TCVN 11991:2017 Ống nối thu có côn ngoài 7/24 và côn Morse trong với vít gắn liền
 12. TCVN 11992-1:2017 Chuôi dao có độ côn 7/24 dùng cho cớ cấu thay dao tự động – Phần 1: Kích thước và ký hiệu của chuôi dao dạng A, AD,AF, U, UD và UF
 13. TCVN 11992-1:2017 Chuôi dao có độ côn 7/24 dùng cho cớ cấu thay dao tự động – Phần 2: Kích thước và ký hiệu của chuôi dao dạng J,JD và JF
 14. TCVN 11992-1:2017 Chuôi dao có độ côn 7/24 dùng cho cớ cấu thay dao tự động – Phần 3: Nút hãm dạng AD, AF, UD, UF, JD và JF

Quyết định 3948/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12032:2017 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm nguyên liệu – Phân tích cỡ hạt trong dải từ 45μm đến 150μm – Phương pháp sử dụng sàng đột lỗ bằng điện
 2. TCVN 12033:2017 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm nguyên liệu – Xác định chỉ số mài mòn
 3. TCVN 12034:2017 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm – Phương pháp xác định khối lượng riêng khi đổ đống và khi lèn chặt
 4. TCVN 12035:2017 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm – Phương pháp xác định thời gian chảy
 5. TCVN 12036:2017 Nhôm oxit dùng để sản xuất nhôm – Xác định nguyên tố lượng vết – Phương pháp quang phổ huỳnh quang bước sóng tán xạ tia X

Quyết định 3962/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11918:2017 Hệ thống điện dùng cho xe điện cá nhân
 2. TCVN 11919:2017 Ngăn và pin/acquy thứ cấp chứa alkan hoặc chất điện phân không axit khác – Yêu cầu về an toàn đối với ngăn thứ cấp gắn kín xách tay và pin/acquy được chế tạo từ các ngăn để sử dụng cho ứng dụng xách tay – Phần 2: Hệ thống pin/acquy lithium

Quyết định 3963/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 11920:2017 Máy giặt gia dụng – Hiệu quả sử dụng nước

Xem chi tiết các Quyết định