Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 20, 2018 | 1:53 - Lượt xem: 1686

Ngày 08/12/2017; 20/12/2017; 28/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 2492/QĐ-BKHCN (08/12/2017)

 1. TCVN 11344-2:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 2: Áp suất không khí thấp
 2. TCVN 11344-3:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 3: Kiểm tra bên ngoài bằng mắt
 3. TCVN 11344-4:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 4: Thử nghiệm nóng ẩm, không đổi, ứng suất tăng tốc cao
 4. TCVN 11344-8:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 8: Gắn kín
 5. TCVN 11344-10:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 10: Sóc cơ học
 6. TCVN 11344-14:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 14: Độ bền chắc  của chân linh kiện (tính nguyên vẹn của chân)
 7. TCVN 11344-15:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 15: Khả năng chịu nhiệt hàn đối với linh kiện lắp xuyên qua lỗ
 8. TCVN 11344-22:2017 Linh kiện bán dẫn – Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu. Phần 22: Độ bền của mối hàn

Quyết định 3623/QĐ-BKHCN (20/12/2017)

 1. TCVN 12045:2017 Phân tích khí – Xác định điểm sương theo nước của khí thiên nhiên – Âm kế ngưng tụ bề mặt lạnh
 2. TCVN 12046-3:2017 Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 3: Xác định hydro sulfua, lưu huỳnh mercaptan và cacbonyl sulfua bằng phép đo điện thế
 3. TCVN 12047-1:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương  pháp sắc ký khí – Phần  1: Hướng dẫn chung và tính toán thành phần
 4. TCVN 12047-2:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương  pháp sắc ký khí – Phần 2: Tính độ không đảm bảo
 5. TCVN 12047-3:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương  pháp sắc ký khí – Phần 3: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon lên đến C8 sử dụng hai cột nhồi
 6. TCVN 12047-4:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương  pháp sắc ký khí – Phần 4: Xác định nitơ, cacbon, dioxit, các hydrocacbon C1 đến C5 và các hydrocacbon C6+ đối với hệ thống đo phòng thử nghiệm và đo trực tuyến sử dụng hai cột
 7. TCVN 12047-5:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương  pháp sắc ký khí – Phần  5: Phương pháp đẳng nhiệt đối với nitơ, cacbon dioxit, các hydrocacbon C1 đến C5 và các hydrocacbon C6+
 8. TCVN 12047-6:2017 Khí thiên nhiên – Xác định thành phần và độ không đảm bảo kèm theo bằng phương  pháp sắc ký khí – Phần  6: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon C1 đến C8 sử dụng ba cột mao mạch
 9. TCVN 12048:2017 Khí thiên nhiên – Điểm sương theo hydrocacbon và hàm lượng hydrocacbon
 10. TCVN 12049:2017 Khí thiên nhiên – Yêu cầu chung về chất lượng
 11. TCVN 12050:2017 Khí thiên nhiên – Xác định các tính chất- Nhiệt trị và chỉ số Wobbe
 12. TCVN 12051-1:2017 Khí thiên nhiên – Khí thiên nhiên nén sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông đường bộ – Phần 1: Yêu cầu chung về chất lượng
 13. TCVN 12051-2:2017 Khí thiên nhiên –Khí thiên nhiên nén sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông đường bộ – Phần 2: Quy định kỹ thuật

Quyết định 3741/QĐ-BKHCN (28/12/2017)

 1. TCVN 12012:2017 Sản phẩm dầu mỏ – Hướng dẫn sử dụng các bẳng đo lường dầu mỏ
 2. TCVN 12013:2017 Sản phẩm dầu mỏ – Xác định benzene, toluene và tổng các hydrocacbon thơm trong xăng thành phẩm bẳng sắc ký khí khối phổ(GC/MS)
 3. TCVN 12014:2017 Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định hàm lượng olefin tổng bẳng phương pháp sắc ký khí đa chiều
 4. TCVN 12015: 2017 Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định hàm lượng hydrocacbon, các hợp chất oxygenat và benzene bằng phương pháp sắc ký khí
 5. TCVN 12016:2017 Nhiên liệu điêzen – Đánh giá độ bôi trơn bằng chuyển động khứ hồi cao tần (HFRR) – Quan sát bằng mắt thường

Quyết định 3988/QĐ-BKHCN (29/12/2017)

 1. TCVN 6749-2:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 2: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi điện một chiều điện môi màng mỏng polyethylene terephthalate phủ kim loại
 2. TCVN 6749-2-1:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 2-1: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi điện một chiều điện môi màng mỏng polyethylene terephthalate phủ kim loại – Mức đánh giá E và EZ
 3. TCVN 6749-3:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 3: Quy định kỹ thuật từng phần – Tụ điện không đổi điện phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit
 4. TCVN 6749-3-1:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 3-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit – Mức đánh giá EZ
 5. TCVN 6749-4-1:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 4-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện phân nhôm có chất điện phân không rắn – Mức đánh giá EZ
 6. TCVN 6749-4-2:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 4-2: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện phân nhôm có chất điện phân rắn mangan dioxit – Mức đánh giá EZ
 7. TCVN 6749-8:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 8: Quy định kỹ thuật từng phần- Tụ điện không đổi điện môi gốm, cấp 1
 8. TCVN 6749-8-1:2017 Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử – Phần 8-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống: Tụ điện không đổi điện môi gốm, cấp 1 – Mức đánh giá EZ

Xem chi tiết các Quyết định