Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 17, 2018 | 2:11 - Lượt xem: 2314

Ngày 12/12/2017, 14/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 3537/QĐ-BKHCN (12/12/2017)

 1. TCVN 11852:2017 Ứng dụng đường sắt. Điện áp nguồn của hệ thống sức kéo điện
 2. TCVN 11853:2017 Ứng dụng đường sắt. Hệ thống lắp đặt điện cố định – Mạch tiếp xúc trên không dùng cho sức kéo điện
 3. TCVN 11854:2017 Ứng dụng đường sắt. Phương tiện giao thông đường sắt. Thử nghiệm phương tiện giao thông đường sắt có kết cấu hoàn chỉnh và trước khi đưa vào sử dụng

Quyết định 3558/QĐ-BKHCN (14/12/2017)

 1. TCVN 12089:2017 Ứng dụng đường sắt. Thiết bị điện tử sử dụng trên phương tiện giao thông đường sắt
 2. TCVN 12090-1:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 1: Tổng quan
 3. TCVN 12090-2:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 2: Độ phát xạ của hệ thống đường sắt ra môi trường bên ngoài
 4. TCVN 12090-3-1:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 3-1: Phương tiện giao thông đường sắt. Đoàn tàu và phương tiện
 5. TCVN 12090-3-2:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 3-2: Phương tiện giao thông đường sắt. Tổng thành thiết bị
 6. TCVN 12090-4:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 4: Độ phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ của thiết bị tín hiệu và thông tin liên lạc
 7. TCVN 12090-5:2017 Ứng dụng đường sắt. Tương thích điện từ. Phần 5: Độ phát xạ điện từ và miễn nhiễm điện từ của trạm cấp điện cố định và thiết bị

Quyết định 3859/QĐ-BKHCN (29/12/2018)

 1. TCVN 11823-1:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 1: Yêu cầu chung
 2. TCVN 11823-10:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 10: Nền móng
 3. TCVN 11823-11:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 11: Mố, trụ và tường chắn
 4. TCVN 11823-12:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 12: Kết cấu vùi và áo hầm
 5. TCVN 11823-13:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 13: Lan can
 6. TCVN 11823-14:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 14: Khe co giãn và gói cầu
 7. TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí
 8. TCVN 11823-3:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng
 9. TCVN 11823-4:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu
 10. TCVN 11823-5:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 5: Kết cấu bê tông
 11. TCVN 11823-6:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 6: Kết cấu thép
 12. TCVN 11823-9:2017 Thiết kế cầu đường bộ. Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu

Xem chi tiết các Quyết định