Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 15, 2022 | 14:30 - Lượt xem: 303

Ngày 14/12/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định 2127/QĐ-TĐC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây: