Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Chín 18, 2020 | 15:30 - Lượt xem: 2189

Ngày 11/9/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1649/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam (ĐLVN 122:2020)

Theo đó, ban hành 01 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam. Tên, ký hiệu và số hiệu các Văn bản được nêu ở Phụ lục kèm theo.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/9/2020

Xem chi tiết tại đây QĐ 1649 ; DLVN 122-2020 can kiem tra tai trong xe cơ gioi xach tay