Quyết định Ban hành triển khai Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 17, 2018 | 9:54 - Lượt xem: 1460

Ngày 29/6/2018 theo quyết định số 900/QĐ- BCĐĐTQ Quyết định Ban hành triển khai Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng