Quyết định ban hành Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Hai 18, 2020 | 9:05 - Lượt xem: 1109

Ngày 14/01/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 53/QĐ-TĐC về việc Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Mục đích: Quy định thống nhất trách nhiệm, trình tự, thủ tục xây dựng và trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phạm vi: Quy trình này được áp dụng đối với hoạt động xây dựng và trình dự thảo Luật; Pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì soạn thảo, trừ Thông tư của Bộ trưởng ban hành QCVN.

Xem chi tiết tại đây QĐ 53