Quyết định ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 18, 2019 | 10:51 - Lượt xem: 1148

Ngày 01/02/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 307/QĐ-TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019.

Theo đó, kèm theo Quyết định này là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 của Tổng cục TCĐLCL

Xem chi tiết tại đây QÐ 307