Quyết định ban hành Hướng dẫn chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 4, 2019 | 10:19 - Lượt xem: 2811

Ngày 12/9/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1989/QĐ-TĐC về việc ban hành Hướng dẫn chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN.

Theo đó, Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 402/QĐ-TĐC ngày 25/3/2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận hợp quy đối với thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN.

Xem chi tiết tại đây QD 1989-TDC (VB Huong dan CNHQ TB dien-dien tu)