Quyết định ban hành Hướng dẫn chứng nhận Dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QVCN 14:2018/BKHCN

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 4, 2019 | 10:24 - Lượt xem: 2015

Ngày 12/9/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TDDC về việc ban hành Hướng dẫn chứng nhận Dầu nhờn động cơ đốt trong phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QVCN 14:2018/BKHCN

Xem chi tiết tại đây QÐ 1990-TÐC (Huong dan CNHQ dau nhon dong co)