Quyết định 832/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022 | 9:51 - Lượt xem: 822

Ngày 24/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 832/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 13509:2022 Bê tông phun trong công trình hầm giao thông – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu.

Xem chi tiết tại đây: