Quyết định 4152/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng TưTháng Tư 15, 2020 | 15:29 - Lượt xem: 1352

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4152/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 12740:2019 ISO/TR 13587:2012 Ba cách tiếp cận thống kê đánh giá và giải thích độ không đảm bảo đo.
  2. TCVN 12741:2019 ISO/TS 28037:2010 Xác định và sử dụng hàm hiệu chuẩn đường thẳng
  3. TCVN 10861:2019 ISO 21748:2017 Hướng dẫn sử dụng ước lượng độ lặp lại, độ tái lập và độ đúng trong đánh giá độ không đảm bảo đo.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4152

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn