Quyết định 4138/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng TưTháng Tư 15, 2020 | 15:04 - Lượt xem: 1464

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4138/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 12194-1:2019 Quy trình giám định tuyến gây bệnh thực vật – Phần 1: Yêu cầu chung
  2. TCVN 12372-1:2019 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật – Phần 1: Yêu cầu chung
  3. TCVN 12195-2-9-2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Balansia oryzae – sativae Hashioka.
  4. TCVN 12195-2-10:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật – Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival.
  5. TCVN 12195-2-11:2019 Quy trình giám định nấm gây bệnh thực vật – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với nấm Mycrocylus ulei (Henn) Arx.
  6. TCVN 12709-2-5:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với ruồi đực quả giống Anastrepha.
  7. TCVN 12709-2-6:2019 Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật – Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với ruồi đực quả giống Bactrocera.
  8. TCVN 12785:2019 Quy trình phân tích nguy cơ trở thành cỏ dại đối với thực vật đề xuất nhập khẩu.
  9. TCVN 12786:2019 Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Metolachlor.
  10. TCVN 12787:2019 Thuốc bảo vệ thực vật – Xác định hàm lượng hoạt chất Niclosamide.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4138

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn