Quyết định 4115/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (2019)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 21, 2020 | 11:16 - Lượt xem: 807

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 4115/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn