Quyết định 4110/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia – Quyết định 4111/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 10, 2019 | 11:22 - Lượt xem: 902

Ngày 28/12/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 4110/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định 4111/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 8242-3:2009 / ISO 4306:2003 Cần trục – Từ vựng – Phần 3: Cần trục tháp

Công bố 07 Tiêu chuẩn liên quan đến Cần trục 

Xem chi tiết QĐ 4110 , QĐ 4111