Quyết định 4070/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 19, 2020 | 9:36 - Lượt xem: 1480

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4070/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 7571-1:2006 ISO 657-1:1989 Thép hình cán nóng – Phần 1: Thép góc cạnh đều – Kích thước
  2. TCVN 7571-2:2006 ISO 657-2:2989 Thép hình cán nóng – Phần 2: Thép góc cạnh không đều – Kích thước
  3. TCVN 7571-5:2006 ISO 657-5:1976 Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép góc cạnh đều và không đều – Dung sai hệ mét và insơ
  4. TCVN 7571-11:2006 ISO 657-11:1980 Thép hình cán nóng – Phần 11: Thép chữ C – Kích thước và đặc tính mặt cắt.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4070 

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn.