Quyết định 4019/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 15, 2021 | 10:42 - Lượt xem: 867

Ngày 31/12/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4019/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1. TCVN 10425:2020 – ISO/IEC Guide 46:2017 Thử nghiệm so sánh sản phẩm tiêu dùng dịch vụ liên quan Nguyên tắc chung

2. TCVN 10426:2020 – SO/IEC Guide 14:2018 Sản phẩm dịch vụ liên quan – Thông tin cho người tiêu dùng

3. TCVN 10427:2020 – ISO/IEC Guide 41:2018 Bao bì – Khuyến nghị đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

4. TCVN 12874:2020 – SO 20400:2017 Mua sắm bền vững – Hướng dẫn 

5. TCVN 12875:2020 – ISO 20245:2017 Trao đổi, mua bán hàng hóa đã qua sử dụng giữa các quốc gia

Xem chi tiết tại đây QĐ 4019

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn