Quyết định 3956/QĐ-BKHCN phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Hai 18, 2020 | 16:03 - Lượt xem: 1253

Ngày 25/2/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3956/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2019.

Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn (TCVN) năm 2019”.

Xem chi tiết tại đây QĐ 3956