Quyết định 377/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:17 - Lượt xem: 48

Ngày 14/03/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 377/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 7818-1:2024 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Dịch vụ cấp dấu thời gian – Phần 1: Khung
  2. TCVN 7818-4:2024 Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Dịch vụ cấp dấu thời gian – Phần 4: Liên kết chuẩn nguồn thời gian

Xem chi tiết tại đây: