Quyết định số 3762/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2019 | 16:22 - Lượt xem: 975

Ngày 07/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định số 3762/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN ISO 37001:2018   Hệ thống quản lý chống hối lộ- Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

ISO 37001:2016

Xem chi tiết quyết định tại đây QD 3762