Quyết định 3759/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia (2019)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 9, 2020 | 16:47 - Lượt xem: 1624

Ngày 13/12/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3759/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Công bố 08 Tiêu chuẩn quốc gia: 

1.TCVN 12237-2-1:2019 (IEC 61558-2-1:2007) An toàn của máy biến áp, cuộc kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp ngăn cách và bộ cấp nguồn kết hợp máy biến áp ngăn cách dùng cho các ứng dụng thông dụng.

2.TCVN 12237-2-2:2019 (IEC 61558-2-2:2007) An toàn của máy biến áp, cuộc kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp điều khiển và bộ cấp nguồn kết hợp máy biến áp điều khiển.

3.TCVN 12237-2-3:2019 (IEC 61558-2-3:2010) An toàn của máy biến áp, cuộc kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp mồi cháy các mỏ đốt khí và dầu

4.TCVN 12237-2-5:2019 (IEC 61558-2-5:2010) An toàn của máy biến áp, cuộc kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp dùng cho máy cạo râu, bộ cấp nguồn dùng cho máy cạo râu và các khối nguồn máy cạo râu.

5.TCVN 12237-2-7:2019 (IEC 61558-2-7:2007) An toàn của máy biến áp, cuộc kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp và bộ cấp nguồn dùng cho đồ chơi.

6.TCVN 12237-2-8:2019 (IEC 61558-2-8:2010) An toàn của máy biến áp, cuộc kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp và bộ cấp nguồn dùng cho chuông.

7.TCVN 12237-2-9:2019 (IEC 61558-2-9:2010) An toàn của máy biến áp, cuộc kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với máy biến áp và bộ cấp nguồn dùng cho đèn điện cầm tay cấp III sử dụng bóng đèn sợi đốt vonfram.

8.TCVN 12237-2-10:2019 (IEC 61558-2-10:2014) An toàn của máy biến áp, cuộc kháng, bộ cấp nguồn và các kết hợp của chúng – Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm đối với biến áp ngăn cách có mức cách điện cao và máy biến áp ngăn cách có các điện áp ra vượt quá 1000V.

Xem chi tiết tại đây QĐ 3759

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn