Quyết định 3498/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 8, 2022 | 9:36 - Lượt xem: 481

Ngày 30/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định 3498/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 8092:2009 / ISO 7010:2003 Ký hiệu đồ họa – Màu sắc an toàn và biển báo an toàn – Biển báo an toàn đã đăng ký

With AMENDMENT 1:2006,

AMENDMENT 2:2007,

AMENDMENT 3:2007,

AMENDMENT 3:2009

Xem chi tiết tại đây :