Quyết định 3496/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 17, 2022 | 15:48 - Lượt xem: 868

Ngày 30/12/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3496/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

TCVN 6001-1:2008 / ISO 5815-1:2003 Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau n ngày (BODn) – Phần 1: Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allylthiourea

TCVN 6053:2011 / ISO 9696:2007 Chất lượng nước – Đo tổng hoạt độ phóng xạ alpha trong nước không mặn – Phương pháp nguồn dày

TCVN 6184:2008 / ISO 7027:1999 Chất lượng nước – Xác định độ đục

TCVN 6219:2011 / ISO 9697:2008 Chất lượng nước – Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước mặn – Phương pháp nguồn dày

TCVN 6225-2:2012 / ISO 7393-2:1985 Chất lượng nước – Xác định clo tự do và tổng clo – Phần 2: Phương pháp so màu sử dụng N,N-dietyl1-1,4- phenylendiamin, cho mục đích kiểm soát thường xuyên.

Xem chi tiết tại đây 3496-QD-BKHCN

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268/ 7565467 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn hoăc tieuchuan@tcvn.gov.vn