Quyết định 3453/QĐ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 17, 2022 | 15:40 - Lượt xem: 892

Ngày 29/12/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3453/QĐ về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia

TCVN 5977:2009 /ISO 9096:2003 Phát thải nguồn tĩnh – Xác định nồng độ khối lượng của bụi bằng phương pháp thủ công

TCVN 8712:2011 / ISO 12039:2001 Phát thải nguồn tĩnh – Xác định cacbon monoxit, cacbon dioxit và oxy – Đặc tính tính năng và  hiệu chuẩn các hệ thống đo tự động.

Xem chi tiết tại đây 3453-QD-BKHCN

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268/ 7565467 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn hoăc tieuchuan@tcvn.gov.vn