Quyết định 322/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 31, 2022 | 16:25 - Lượt xem: 637

Ngày 11/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 322/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2”.

Xem chi tiết tại đây QĐ 322.QĐBKHCN