Quyết định 2784/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (2020)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 19, 2020 | 15:17 - Lượt xem: 1077

Ngày 13/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2784/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

TCVN 8610:2010 Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Tính chất chung của LNG

Xem chi tiết tại đây QĐ 2784

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn