Quyết định 2585/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Chín 12, 2019 | 10:50 - Lượt xem: 2075

Ngày 06/9/2018, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2585/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 8320:2009 Quy hoạch phát triển thủy lợi – Quy định chủ yếu về thiết kế

Xem chi tiết tại đây QĐ 2585