Quyết định 2253/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Chín 12, 2019 | 10:25 - Lượt xem: 931

Ngày 08/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định 2253/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 3166:2008 / ASTM D 5580-02 Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, các chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm – Phương pháp sắc ký khí.
  2. TCVN 3172:2008 / ASTM D 4294-06 Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X.
  3. TCVN 6239:2002 Nhiên liệu đốt lò (FO) – Yêu cầu kỹ thuật
  4. TCVN 6240:2002 Dầu hỏa dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật
  5. TCVN 7990:2008 / ASTM D 2500-05 Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định điểm sương

Xem chi tiết tại đây QĐ 2253