Quyết định 2252/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Chín 12, 2019 | 10:10 - Lượt xem: 1251

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2252/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 3166:2019 / ASTM D 5580-15 Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, hydrocacbon thơm C9 và nặng hơn, và tổng hợp các hydrocacbon thơm – Phương pháp sắc ký khí.
  2. TCVN 3172:2019 / ASTM D 4294-16 Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X.
  3. TCVN 6239:2019 Nhiên liệu đốt lò (FO) – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  4. TCVN 6240:2019 Dầu hỏa (KO) – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
  5. TCVN 7990:2019 / ASTM D 2500-17a Sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu lỏng – Phương pháp xác định điểm vẩn đục
  6. TCVN 12411:2019 Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho nồi hơi thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
  7. TCVN 12412:2019 Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho lò đốt công nghiệp – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Xem chi tiết tại đây QĐ 2252