Quyết định 2251/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 11, 2019 | 17:20 - Lượt xem: 1349

Ngày 8/8/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số  2251/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

 1. TCVN 12046-1:2019 / ISO 6326-1:2007 Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 1: Giới thiệu chung
 2. TCVN 12046-5:2019 / ISO 6326-5:1989 Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 5: Phương pháp đốt Lingener
 3. TCVN 12544-1:2019 / ISO 6978-1:2003 Khí thiên nhiên – Xác định thủy ngân – Phần 1: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp hấp phụ hóa học i-ốt
 4. TCVN 12544-2:2019 / ISO 6978-2:2003 Khí thiên nhiên – Xác định thủy ngân – Phần 2: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp tạo hỗn hợp hống trên hợp kim vàng/platin
 5. TCVN 12547:2019 / ISO 11541:1997 Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước ở áp suất cao
 6. TCVN 12548:2019 / ISO 13443:1996 Khí thiên nhiên – Điều kiện quy chiếu tiêu chuẩn
 7. TCVN 12549:2019 / ISO 13734:2013 Khí thiên nhiên – Các hợp chất hữu cơ sử dụng làm chất tạo mùi – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 8. TCVN 12550:2019 / ISO/TR 16922:2013 Khí thiên nhiên -Tạo mùi
 9. TCVN 12551:2019 / ISO 18453:2004 Khí thiên nhiên -Sự tương giữa hàm lượng nước và điểm sương theo nước
 10. TCVN 12552:2019 / ISO 19739:2004 Khí thiên nhiên – Xác định hợp chất lưu huỳnh bằng phương pháp sắc ký khí
 11. TCVN 12546:2019 / ISO 10715:1997 Khí thiên nhiên – Hướng dẫn lấy mẫu
 12. TCVN 12545-1:2019 / ISO 10101-1:1993 Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer – Phần 1: Yêu cầu chung
 13. TCVN 12545-2:2019 / ISO 10101-2:1993 Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer – Phần 2: Quy trình chuẩn độ
 14. TCVN 12545-3:2019 / ISO 10101-3:1993 Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer – Phần 3: Quy trình đo điện lượng
 15. TCVN 12553:2019 / ASTM D 3588-98 Nhiên liệu dạng khí – Tính nhiệt trị, hệ số nén và khối lượng riêng tương đối.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2251