Quyết định 2090/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm để nâng cao năng lực phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Trung tâm Chứng nhận phù hợp”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 31, 2022 | 16:39 - Lượt xem: 1525

Ngày 12/8/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2090/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư trang thiết bị thử nghiệm để nâng cao năng lực phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Trung tâm Chứng nhận phù hợp”.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2091 phê duyệt chủ trương