Quyết định 1989/QĐ-TĐC ngày 12/09/2019 về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận thiết bị điện, điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 18, 2019 | 12:31 - Lượt xem: 3688

Quyết định 1989/QĐ-TĐC ngày 12/09/2019 về việc ban hành hướng dẫn chứng nhận thiết bị điện, điện tử phù hợp QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016

 

Chi tiết vui lòng tham khảo tại đây