Quyết định 1550/QĐ-TĐC phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm tiêu chuẩn nước ngoài: Năng lượng và điện; Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa; Tiêu chuẩn AOAC

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 31, 2019 | 17:18 - Lượt xem: 1116

Ngày 19/7/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1550/QĐ-TĐC phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm tiêu chuẩn nước ngoài: Năng lượng và điện; Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa; Tiêu chuẩn AOAC.

Theo đó, phê duyệt gói thầu mời thầu “Cơ sở dữ liệu  Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm tiêu chuẩn nước ngoài: Năng lượng và điện; Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa; Tiêu chuẩn AOAC” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tăng cường nguồn lực thông tin năm 2019; Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn hóa toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm tiêu chuẩn nước ngoài: Năng lượng và điện; Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa; Tiêu chuẩn AOAC.

Xem chi tiết QĐ tại đây QD 1550