Quyết định 1287/QĐ-TĐC phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 18, 2019 | 14:40 - Lượt xem: 1027

Ngày 26/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định 1287/QĐ-TĐC phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân.

Theo đó, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Tổ chức thực hiện sản xuất video clip tuyên truyền về năng suất chất lượng, giải thưởng chất lượng quốc gia và đăng tải các video trên 04 Báo điện tử: Dân trí, Đầu tư, Công thương, Công an nhân dân thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên báo chí và mạng xã hội năm 2019” (Hồ sơ kèm theo).

Xem chi tiết tại đây QĐ 1287