Quyết định 1036/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 5, 2022 | 9:36 - Lượt xem: 1293

Ngày 20/6/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1036/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 8819:2011 Mặt đường bê tông nhựa nóng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu.

Xem chi tiết tại đây: