Quyết định số 4111/QĐ-BKHCN về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Hai 18, 2020 | 10:12 - Lượt xem: 1200

Ngày 31/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4111/QĐ-BKHCN về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 cho các dự án thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết tại đây QĐ 4111