Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHCN

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 15, 2019 | 16:14 - Lượt xem: 1817

Ngày 6/12/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3727/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KHCN.

Theo đó, thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được ban hành tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ KH&CN và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/12/2019./.

Xem chi tiết tại đây QÐ 3727122