Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Sáu 2, 2020 | 15:38 - Lượt xem: 1390

Bộ Khoa học và Công nghệ đang gấp rút nghiên cứu ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo Thông tư để sớm ban hành Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

Theo quy định của Luật Đo lường, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quy định về đo lường đối với một số phép đo như phép đo khối lượng vàng quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN, phép đo xăng dầu quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN, phép đo khí được quy định tại Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019.

Phép đo khối lượng trong kiểm soát tải trọng xe cơ giới là phép đo quan trọng nhằm mục đích bảo đảm an toàn giao thông.

Nhiều nước trên thế giới như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Cộng hòa Slovenia,… đã quy định phép đo tải trọng xe cơ giới để kiểm soát chặt chẽ tải trọng của xe cơ giới nhằm bảo đảm an toàn cho xe cơ giới, cho công trình giao thông đường bộ và minh bạch cách xác định tải trọng xe cơ giới.

Ông Trần Quý Giầu, Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). 

Theo ông Trần Quý Giầu, Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ KHoa học và Công nghệ) cho biết, ở Việt Nam, hiện chưa có văn bản quy định về phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới, vì vậy dẫn đến một số bất cập như tình trạng nhiều lái xe cơ giới khiếu nại, tranh cãi về kết quả kiểm tra tải trọng xe, không chấp hành biện pháp xử phạt vi phạm về tải trọng xe của lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cơ quan quản lý;

Chưa thống nhất về cách xác định tải trọng xe cơ giới trong xử lý vi phạm giữa lực lượng Thanh tra giao thông và Cảnh sát giao thông; Khó khăn trong việc kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng đối với việc sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới…

Với những bất cập nêu trên, thời gian vừa qua, tại Công văn số 1564/UBND-ĐT ngày 17/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, ban hành văn bản pháp lý quy định về phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.

Ngày 14/5/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1397/BKHCN-TĐC về việc xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh với nội dung nhất trí với kiến nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Khắc phục những bất cập trong hoạt động sử dụng cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới như nêu ở trên và triển khai ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với kiến nghị của UBND thành phố Hồ Chí Minh, việc ban hành Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới là cần thiết.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiên cứu cơ sở khoa học cũng như thực tiễn về những nội dung, vấn đề liên quan đến phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới. Theo đó, căn cứ trên những quy định trong Luật Đo lường, thẩm quyền quy định chi tiết của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định của Vương Quốc Anh (UK- Consolidate Code Pratice- Enforcement weighing of Vehicles), quy định của Mỹ (Handbook 44 – 2016), quy định của Slovenia (SAG 23 Heavy-Duty Vehicle Weight Restrictions in the EU), Tài liệu của Tổ chức Đo lường Pháp định (OIML R134), Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 09:2015 của Bộ Giao thông Vận tải, Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Dự thảo Thông tư Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới đang được Bộ KH&CN hoàn thiện để ban hành.

Dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới được xây dựng và lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đối với dự thảo Thông tư thông qua các hội thảo. Đồng thời, dự thảo Thông tư được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến. Qua đó tổ chức nghiên cứu ý kiến góp ý, chỉnh lý dự thảo Thông tư và giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Dự thảo Thông tư quy định các đối tượng áp dụng gồm: Thanh tra giao thông vận tải, cảnh sát giao thông, lực lượng có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra tải trọng xe cơ giới nhằm bảo đảm an toàn giao thông; Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới

Dự thảo Thông tư quy định về phương pháp đo, điều kiện đo phải bảo đảm các điều kiện kỹ thuật của trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới, quy trình đo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành trong suốt quá trình sử dụng và giữa hai kỳ kiểm định.
Tải trọng xe cơ giới khi kiểm tra được tính theo công thức:
X = I – S
Trong đó:
I là giá trị hiển thị trên cân được sử dụng (kg)
S là sai lệch lớn nhất của giá trị hiển thị I (kg)
Sai lệch lớn nhất (S) được tính bằng 02 lần giới hạn sai số cho phép của chủng loại cân được sử dụng tại Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam tương ứng.
Với cách xác định tải trọng xe cơ giới khi kiểm tra theo công thức trên sẽ loại trừ được sai lệch của kết quả kiểm tra do sai số của cân, hạn chế tối đa xảy ra các trường hợp khiếu nại, tranh cãi về kết quả kiểm tra.
Dự thảo Thông tư cũng nêu 5 ví dụ để hướng dẫn tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện phép đo khối lượng trong kiểm tra tải trọng xe cơ giới.