Quy định của Hoa Kỳ về mức độ sử dụng hóa chất gây suy giảm khả năng sinh sản

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Một 13, 2018 | 13:58 - Lượt xem: 1027

Ngày 30/10/2018, Hoa Kỳ đưa ra Dự thảo sửa đổi mức độ sử dụng hóa chất gây suy giảm khả năng sinh sản: Tính toán lượng tiêu thụ trung bình của người tiêu dùng trong thông báo mã G/TBT/N/USA/1408.

Cụ thể, khi doanh nghiệp đưa ra “mức độ” hóa chất gây suy giảm chức năng sinh sản trong một sản phẩm thực phẩm, “mức độ” đó không được tính bằng cách lấy trung bình nồng độ của hóa chất trong các sản phẩm thực phẩm từ các nhà sản xuất khác nhau hoặc được sản xuất ở các cơ sở khác nhau. Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian thông qua và thời gian có hiệu lực của Dự thảo. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến vào trước ngày 19/11/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/USA/18_5662_00_e.pdf

Nguồn tbt.gov.vn