Quy chuẩn thuốc lá điếu yêu cầu như thế nào?

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 28, 2022 | 10:55 - Lượt xem: 878

Thuốc lá gây ra khoảng 25 căn bệnh khác nhau cho người hút, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, hô hấp và ảnh hưởng tới sức khoẻ sinh sản. Trước các nguy cơ đó, Bộ Y tế đã ban hành QCVN 16-1:2015/BYT.

Quy chuẩn quy định các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý đối với thuốc lá điếu, áp dụng đối với: Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc lá điếu tại Việt Nam; Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan. QCVN 16-1:2015/BYT được Bộ Y tế ban hành yêu cầu hàm lượng tối đa Tar và Nicotin trong khói một điếu thuốc lá như sau: Hàm lượng Tar: 16,0 (mg/khói 1 điếu thuốc lá); Hàm lượng Nicotin: 1,4 (mg/khói 1 điếu thuốc lá).

Bộ Y tế yêu cầu các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc lá điếu tại Việt Nam phải kê khai đầy đủ tên phụ gia và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá trong quá trình sản xuất, chế biến thuốc lá điếu cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thuốc lá điếu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố hợp quy theo quy định tại Quy chuẩn này. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân, cấp và cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy theo đúng thời hạn quy định.

QCVN 16-1:2015/BYT cũng quy định, việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá điếu phải thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT của Bộ Y tế – Bộ Công Thương về hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá.

Doãn Trung