Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 26, 2017 | 3:35 - Lượt xem: 2425

Tại Thông tư số 48/2017/TT-BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết, mã số QCVN 64:2017/BTNMT đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 20/11/2017.

Quy chuẩn này quy định việc mã hóa số liệu quan trắc khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô dôn và bức xạ cực tím trong các Bản tin quan trắc khí áp, nhiệt độ, độ ẩm và gió trên cao từ trạm cố định trên mặt đất, từ trạm trên biển, từ máy bay, từ trạm di động trên mặt đất; Bản tin quan trắc tổng lượng ô dôn (TOTAL OZONE); Bản tin số liệu khí hậu trên cao hàng tháng từ trạm cố định trên mặt đất (CLIMAT TEMP)… Trong đó, dãy số liệu dùng để tính các trị số trong mã điện CLIMAT TEMP phải nhiều hơn 10 lần (ngày) nhưng không được gián đoạn quá 05 lần liên tiếp.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trao đổi việc mã hóa thông tin khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô dôn và bức xạ cực tím gửi danh sách về Bộ Tài nguyên và Môi trường để quản lý và công khai sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 21/05/2018.