Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Hai 7, 2022 | 10:35 - Lượt xem: 886

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 19/2022/TT-BTTTT quy định “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất” (ký hiệu: QCVN 36:2022/BTTTT).

Theo đó, Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023, thay thế Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2015/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BTTTT ngày 25/12/2015 của Bộ TT&TT.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2022/BTTTT quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất l­ượng đối với dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất; áp dụng đối với doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ theo các quy định của Nhà nước và Bộ TT&TT và người sử dụng giám sát chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất của các doanh nghiệp viễn thông.

 Ảnh minh họa.

Các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật bao gồm: Độ sẵn sàng của mạng vô tuyến; tỷ lệ cuộc gọi thiết lập không thành công; tỷ lệ cuộc gọi bị rơi; chất lượng thoại; độ chính xác ghi cước; tỷ lệ cuộc gọi bị tính cước, lập hóa đơn sai. Các chỉ tiêu chất lượng phục vụ bao gồm: Độ khả dụng của dịch vụ; khiếu nại của khách hàng về chất lượng dịch vụ; hồi âm khiếu nại của khách hàng; dịch vụ trợ giúp khách hàng.

Doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ có trách nhiệm đảm bảo chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất phù hợp với Quy chuẩn này; phải công bố cho khách hàng về vùng cung cấp dịch vụ dưới dạng bản đồ số. Cục Viễn Thông và các Sở TT&TT có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác quản lý chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất theo Quy chuẩn này.

Theo VietQ