Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ‘phương tiện phòng cháy và chữa cháy’ QCVN 03:2021/BCA quy định gì?

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 28, 2022 | 12:08 - Lượt xem: 1842

Quy chuẩn kỹ chuẩn này quy định các yêu cầu về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và quản lý về hoạt động kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất mới, lắp ráp, hoán cải trong nước hoặc nhập khẩu trước khi đưa vào lưu thông tại Việt Nam.

Theo thống kê, đến nay hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC&CNCH đã ban hành ở Việt Nam gồm hơn 200 tiêu chuẩn, quy chuẩn, trong đó có hơn 70 tiêu chuẩn quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với các phương tiện, thiết bị PCCC&CNCH. Năm 2021, Bộ Công an đã ban hành quy chuẩn QCVN 03:2021/BCA giúp công tác quản lý chất lượng phương tiện PCCC của Việt Nam được rõ ràng, minh bạch và phù hợp yêu cầu thực tiễn.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định yêu cầu về kỹ thuật phải tuân thủ đối với các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông tại Việt Nam. Tuy nhiên, QCVN 03:2021/BCA không áp dụng cho phương tiện phòng cháy và chữa cháy nhập khẩu dưới dạng hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam.

QCVN 03:2021/BCA yêu cầu cụ thể các chỉ tiêu kỹ thuật với từng loại phương tiện chữa cháy như: Các loại máy bơm chữa cháy; Vòi đẩy chữa cháy; Lăng phun nước cầm tay; Trụ nước chữa cháy; Đầu nối chữa cháy; Bình chữa cháy xách tay; Chất bột chữa cháy; Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí…

Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể của từng loại phương tiện chữa cháy được quy định trong QCVN 03:2021/BCA sẽ viện dẫn theo các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và tiêu chuẩn ISO…

Về ghi nhãn, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ghi nhãn sản phẩm hàng hóa và yêu cầu chi tiết tại các tiêu chuẩn hiện hành.

Trong quy chuẩn được ban hành năm 2021 Bộ Công an quy định các phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được kiểm định và công bố hợp quy phù hợp quy định của quy chuẩn kỹ thuật này trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

QCVN 03:2021/BCA quy định Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh là cơ quan tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với phương tiện phòng cháy và chữa cháy. Việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy được thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Việc công bố hợp quy phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật này được thực hiện trên cơ sở giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Doãn Trung