Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn về chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini có hiệu lực từ 01/01/2019

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Hai 22, 2017 | 4:14 - Lượt xem: 2424

Ngày 20/12/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 29/2017/TT-BCT công bố Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia an toàn về chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini.

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini có ký hiệu: QCVN 02:2017/BCT.

QCVN 02:2017/BCT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hoá lỏng mini biên soạn, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Thông tư số 29 /2017/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, thử nghiệm, giao nhận, vận chuyển, nạp, sử dụng chai LPG mini và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

Chi tiết Thông tư, xem tại đây.

(Nguồn:moit.gov.vn)