Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 16, 2015 | 7:23 - Lượt xem: 3301

Ngày 2/7/2015, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục. Quy chế này được áp dụng đối với việc tiếp công dân tại trụ sở Tổng cục; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Tổng cục.

 

Vụ Pháp chế- Thanh tra giúp Tổng cục trưởng tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Phòng Tiếp công dân, phòng số 303 tầng 3 , Tru sở Tổng cục. Tổng cục trưởng tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng. Thời gian tiếp công dân thường xuyên, buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 (nghỉ các ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ ).

 

Xem nội dung chi tiết