Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Lớp phủ chống cháy cho kết cấu thép

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2018 | 8:26 - Lượt xem: 1420

Ngày 17/1/2018, Trung Quốc thông báo cho các nước thành viên WTO về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: Lớp phủ chống cháy cho kết cấu thép trong thông báo mã G/TBT/N/CHN/1249

Nội dung của Tiêu chuẩn sẽ bao gồm thuật ngữ và định nghĩa, mã phân loại và mã số, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm, quy định kiểm tra, đánh dấu, đóng gói, vận chuyển và lưu trữ.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo an toàn về cháy cho kết cấu thép.

Thời gian dự kiến thông qua sau 90 ngày kể từ ngày được thông báo bởi ban thư ký WTO.

Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày thông qua.

Hạn cuối cùng để các nước thành tham gia góp ý kiến vào 19/3/2018.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/CHN/18_0431_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1249