Tra cứu danh sách các đơn vị được Tổng cục cấp GCN đăng ký hoạt động chứng nhận

Người viết: - Ngày viết: Thursday, Sep 12, 2019 | 8:51 - Lượt xem: 76

Anonymous
Sep 12, 2019 08:51 AM 0 Các câu trả lời General
Là thành viên từ Jan 1970
Unsolved Đã trả lời Mark as Solved Mark as Unsolved
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)
K/g Tổng cục Tiêu chuẩn đo lườn g chất  lượng Tôi muốn tìm danh sách các đơn vị được cấp giấy chứng nhận "đăng ký hoạt động chứng nhận" trong lĩnh vực các sản phẩm hữu cơ do quý Tổng cục cấp, tôi có thể tra cứu các danh sách này ở đâu ạ. Rất mong Quý Tổng cục hồi đáp Địa chỉ mail: phantkanh@yahoo.com Ngày 12/9/2019 Kính thư Kim Anh
Phản hồi
Phàn hồi Gửi
1 Người theo dõi
Trả lời
Please Đăng nhập để trả lời.

0 Các câu trả lời
Sắp xếp theo: